Graz

Habsburska perła Austrii...

8/15/20222 min read

Drugie największe miasto Austrii, stolica kraju związkowego Styria, w 2003 roku Europejska Stolica Kultury. Zabytkowa starówka tego miasta została nawet uhonorowana wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jedno z najlepiej zachowanych centrów miejskich południowej Europy, stanowiące "harmonijną mieszankę stylów i tendencji architektonicznych, następujących po sobie od wieków średnich do XVIII stulecia, [napływając] z wielu sąsiednich regionów środkowo- i południowo-europejskich".

Oto zapierająca dech w piersiach panorama Grazu, widziana ze szczytu Schlossberg (Wzgórza Zamkowego). Jezioro czerwonych dachów, poprzetykane finezyjnymi wieżami i wieżyczkami, zdawać by się mogło: w ogóle nietknięte zębem czasu...

Na kontrowersyjnym rozdrożu pomiędzy Starością a Nowością, brakiem estetycznego zmysłu a odważną inwencją twórczą - znajduje się ta niesamowita konstrukcja, projektu Petera Cooka i Colina Fourniera - miejski Kunsthaus, "Dom (Centrum) Sztuki".

Jednym przypomina serce, innym krowie wymię... jedni dostrzegają w nim dowód architektonicznego postępu, drudzy - brak poszanowania dla zabytkowego otoczenia pamiętającego czasy Habsburgów...

(zdj. z zamieszczonej wyżej panoramy)

Jeden z najpopularniejszych kadrów z Grazu: charakterystyczna, górująca nad krajobrazem wieża zegarowa z XVI wieku i malownicza zabudowa mieszkalna przy Rynku (Hauptplatz) z pomnikiem zasłużonego dla Austrii arcyksięcia Johanna, zwanego także powszechnie "Styryjskim Księciem".

Zegar umieszczony w ścianie "Uhrturm" na wysokości blisko 28 metrów obwieszcza dokładny czas mieszkańcom Grazu niemal nieprzerwanie od 1712 roku. Co ciekawe, jest to jeden z nielicznych zegarów posiadających odwrócony system wskazówek - w którym wskazówka dłuższa wskazuje godziny, zaś krótsza: minuty.

Jedna z dostępnych na co dzień (i, co zdarza się dość rzadko, bez biletowanego wstępu) atrakcji Starego Miasta położona jest nie na powierzchni, lecz... głęboko pod ziemią. Historia tego niezwykłego tunelu, wykutego "na wylot" przez miejskie Wzgórze Zamkowe, sięga czasów I wojny światowej; w razie nagłego nalotu bombowego w sieci korytarzy i komór schronić się mogło aż 40 000 obywateli Grazu.

Obecnie miejsce to służy nie tylko za obiekt chętnie wykorzystywany przy organizacji koncertów, warsztatów czy innego rodzaju imprez masowych, ale też za chętnie uczęszczany skrót - w ciągu kilku minut można bowiem przedostać się na drugą stronę Schlossberg, unikając "wspinania się" na jego szczyt...

...takim szlakiem.